امروز: شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - 06 June 2020

آخرین اخبار

اخبار برگزیده

جنگ بیولوژیک

جنگ بیولوژیک، حربه آمریکا برای نابودی یمنی‌ها

... و پزشکی دارند که این امر نهادهای بشردوستانه را به مشقت انداخته است. اما بحران اقتصادی یمن را نمی‌توان از شرایطی جنگی که این کشور با آن روبروست مجزا دانست، جنگ، منابع و ثروت‌های یمن را مستهلک ...