به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت طلا پایین آمد، اما دلار و سکه افزایش قیمت را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 26 آبان 1400

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۳ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۳ -۲.۳۰ -۰.۱۳ 09:00
۱,۸۵۶ -۸.۲۰ -۰.۴۵ روز قبل
۱,۸۶۴ -۱.۵۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۱,۲۵۴,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و سیصد ) تومان به ۱,۲۵۰,۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۵۰,۴۰۰ -۳,۹۰۰ -۰.۳۲ 11:28
۱,۲۵۴,۳۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۷ روز قبل
۱,۲۶۰,۱۰۰ -۹,۷۰۰ -۰.۷۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۱۶,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و شانزده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۲۸۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۲۸۰ ۱۱۰ ۰.۳۸ 11:19
۲۸,۱۷۰ -۳۰ -۰.۱۱ روز قبل
۲۸,۲۰۰ -۳۵۰ -۱.۲۵ ۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش همراه شد و از ۲۶,۶۳۵ (بیست و شش هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان به ۲۶,۶۳۴ (بیست و شش هزار و ششصد و سی و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۳۴ -۰.۰۱ 11:27
۲۶,۶۳۵ -۲۳۹ -۰.۹ روز قبل
۲۶,۸۷۴ -۰.۰۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۳۲,۰۴۰ (سی و دو هزار و چهل ) تومان به ۳۲,۱۴۵ (سی و دو هزار و یکصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۱۴۵ ۱۰۵ ۰.۳۲ 11:20
۳۲,۰۴۰ -۲۴۳ -۰.۷۶ روز قبل
۳۲,۲۸۳ -۳۹۵ -۱.۲۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۱۷ تومان افزایش، ۳۸,۰۳۳ (سی و هشت هزار و سی و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۰۳۳ ۱۱۷ ۰.۳ 11:20
۳۷,۹۱۶ ۱۰ ۰.۰۲ روز قبل
۳۷,۹۰۶ -۴۱۳ -۱.۰۹ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۷۴۰ (هفت هزار و هفتصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۵۷۳ (بیست و دو هزار و پانصد و هفتاد و سه ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,575,000 (دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.03 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۷۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۳ 11:25
۱۲,۵۷۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۰.۵۹ روز قبل
۱۲,۴۹۵,۰۰۰ -۸۵,۰۰۰ -۰.۶۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۶۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۵ 11:29
۶,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۸ روز قبل
۶,۵۰۰,۰۰۰ -۸۰,۰۰۰ -۱.۲۴ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه در بازار داخلی هم ۳,۷۷۴,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان معامله شد.