امروز: دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - 05 June 2023

آخرین اخبار

اخبار برگزیده

کد خبر: 2367
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۰۷ دی ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت لاستیک خودرو

ایران تایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل آدرینا ۵۰۰,۰۰۰
گل سارینا ۵۰۰,۰۰۰
گل کارنا ۶۰۰,۰۰۰
گل رونیکا ۷۲۵,۰۰۰
گل کارنا ۶۵۰,۰۰۰
گل کارنا ۶۰۰,۰۰۰
گل رونیکا ۷۵۰,۰۰۰
گل کارنا ۷۵۰,۰۰۰

کویر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل KB12 ۵۵۰,۰۰۰
گل KB2000 ۶۵۰,۰۰۰
گل KB14 ۶۰۰,۰۰۰
گل KB22 ۷۵۰,۰۰۰
.... ۶۶۰,۰۰۰
گل KB77 ۸۰۰,۰۰۰
گل KB27 ۷۰۰,۰۰۰
.... ۸۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
گل KB77 ۹۰۰,۰۰۰
گل KB14 ۱,۱۰۰,۰۰۰
.... ۸۰۰,۰۰۰
.... ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
.... ۱,۲۵۰,۰۰۰
گل KB66 ۱,۲۵۰,۰۰۰
.... ۱,۴۰۰,۰۰۰
.... ۱,۲۵۰,۰۰۰
.... ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
.... ۱,۲۸۰,۰۰۰
.... ۱,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
.... ۲,۰۰۰,۰۰۰

یزدتایر

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل ونوس ۵۰۰,۰۰۰
... ۶۰۰,۰۰۰
... ۶۵۰,۰۰۰
گل اورانوس ۷۰۰,۰۰۰
گل مرکوری ۸۵۰,۰۰۰
گل اورانوس ۶۰۰,۰۰۰
... ۸۰۰,۰۰۰
گل مرکوری ۹۰۰,۰۰۰
.... ۹۰۰,۰۰۰
.... ۹۷۵,۰۰۰
گل نپتون ۱,۲۵۰,۰۰۰

بارز

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل P648 ۵۵۰,۰۰۰
گل P601 ۵۵۰,۰۰۰
... ۶۰۰,۰۰۰
... ۶۰۰,۰۰۰
گل P640 ۶۵۰,۰۰۰
گل P624 ۷۷۵,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
گل P640 ۶۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
گل P648 ۷۵۰,۰۰۰
... ۷۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
گل P624 ۷۵۰,۰۰۰
... ۸۵۰,۰۰۰
گل P624 ۸۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
گل S630 ۱,۱۰۰,۰۰۰
گل S630 ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
گل S677 ۱,۲۵۰,۰۰۰
گل S673 ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰

رودستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل CP672 ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
گل N Blue HD Plus ۹۵۰,۰۰۰
گل CP661 ۹۵۰,۰۰۰
گل CP661 ۱,۲۵۰,۰۰۰
گل N5000 Plus ۱,۴۰۰,۰۰۰
گل N5000 Plus ۱,۵۵۰,۰۰۰
گل N5000 Plus ۱,۹۰۰,۰۰۰
گل N5000 Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۱۵۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۸۰۰,۰۰۰
گل N5000 Plus ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۷۵۰,۰۰۰
گل NFera ۱,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰
گل CP672 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
گل NFera ۲,۴۰۰,۰۰۰
گل NFera SU1 ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
گل NFera SU1 ۲,۱۵۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۹۰۰,۰۰۰
گل NFera SU1 ۲,۱۰۰,۰۰۰
گل CP672 ۱,۷۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
گل NFera ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
گل CP672 ۲,۵۵۰,۰۰۰
گل NFera ۲,۹۰۰,۰۰۰
گل NFera ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل NFera SU1 ---
گل ROADIAN HTX RH5 ۳,۳۰۰,۰۰۰
گل NFera ۲,۸۵۰,۰۰۰

نکسن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
--- ۹۰۰,۰۰۰
... ۱,۰۰۰,۰۰۰
... ۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
... ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
... ۲,۱۰۰,۰۰۰
... ۱,۰۵۰,۰۰۰
... ۱,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱,۴۰۰,۰۰۰
... ۱,۸۵۰,۰۰۰
... ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
--- ۱,۷۵۰,۰۰۰
... ۱,۵۰۰,۰۰۰
--- ۱,۷۵۰,۰۰۰
--- ۱,۶۰۰,۰۰۰
--- ۱,۴۰۰,۰۰۰
... ۱,۷۰۰,۰۰۰
--- ۱,۷۵۰,۰۰۰
--- ۱,۴۰۰,۰۰۰
... ۲,۵۰۰,۰۰۰
--- ۲,۸۵۰,۰۰۰
... ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
... ۱,۵۵۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
... ۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
... ۱,۷۵۰,۰۰۰
... ۲,۰۰۰,۰۰۰
--- ۲,۴۰۰,۰۰۰
... ۱,۹۰۰,۰۰۰
... ۱,۷۰۰,۰۰۰
--- ۲,۱۵۰,۰۰۰
--- ۲,۳۵۰,۰۰۰
--- ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
--- ۲,۳۵۰,۰۰۰
... ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
--- ۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
--- ۲,۱۵۰,۰۰۰
--- ۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
... ۲,۶۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
--- ۱,۸۰۰,۰۰۰
--- ۲,۴۵۰,۰۰۰
--- ۲,۵۵۰,۰۰۰
--- ۲,۵۵۰,۰۰۰
--- ۲,۹۵۰,۰۰۰
--- ۲,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱,۶۵۰,۰۰۰
--- ۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
--- ۲,۹۰۰,۰۰۰
--- ۲,۹۰۰,۰۰۰
... ۱,۸۰۰,۰۰۰
--- ۲,۸۵۰,۰۰۰
--- ۲,۷۰۰,۰۰۰
--- ۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
--- ۲,۵۰۰,۰۰۰
--- ۲,۸۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
--- ۳,۱۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
--- ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
--- ۳,۳۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
--- ۲,۲۵۰,۰۰۰
--- ۲,۸۵۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
--- ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
... ۳,۶۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
--- ۴,۴۰۰,۰۰۰
--- ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰

کومهو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل SENSE KR26 ۹۵۰,۰۰۰
... ۱,۰۰۰,۰۰۰
... ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
گل Ecsta SPT KU31 ۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
گل SOLUS HS11 ۱,۵۵۰,۰۰۰
گل SOLUS HS11 ۲,۰۰۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
گل Ecowing ۱,۵۰۰,۰۰۰
گل Ecowing ۱,۳۵۰,۰۰۰
گل SOLUS HS11 ۱,۵۰۰,۰۰۰
گل Ecowing ۱,۴۰۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۱,۹۰۰,۰۰۰
گل SOLUS ۱,۷۵۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۱,۸۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
گل PORTRAN ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
گل Ecowing ES01 KH27 ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
... ۲,۱۵۰,۰۰۰
گل Ecsta ۱,۸۰۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۲,۶۰۰,۰۰۰
گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
گل Eco Solus KL21 ۱,۷۵۰,۰۰۰
گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۵۵۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
گل ECSTA HS51 ۱,۹۵۰,۰۰۰
گل SOLUS HS11 ۲,۶۰۰,۰۰۰
گل Crugen HP71 ۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
... ۲,۵۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN HP91 ۳,۵۰۰,۰۰۰
گل Ecsta ۲,۰۰۰,۰۰۰
گل SOLUS KH17 ۲,۱۰۰,۰۰۰
گل Ecowing ۲,۷۵۰,۰۰۰
گل Eco SOLUS KL21 ۲,۳۵۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN ۲,۷۰۰,۰۰۰
گل Ecsta HS51 ۲,۲۵۰,۰۰۰
گل SOLUS KH17 ۲,۲۵۰,۰۰۰
گل ECSTA HS51 ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
گل Eco SOLUS KL21 ۳,۳۰۰,۰۰۰
گل Crugen HP71 ۲,۶۰۰,۰۰۰
گل Eco SOLUS KL21 ۳,۰۰۰,۰۰۰
گل Ecowing Es01 kh27 ۲,۷۵۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۵۰,۰۰۰
گل SOLUS KH17 ۲,۹۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN HP91 ۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
گل Ecsta XC KU26 ۳,۳۰۰,۰۰۰
گل Eco SOLUS KL21 ۳,۲۵۰,۰۰۰
گل Road Venture APT KL51 ۲,۰۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN HP91 ۳,۳۰۰,۰۰۰
گل Eco SOLUS KL21 ۳,۵۰۰,۰۰۰
گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۰۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۵۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN PREMIUM KL33 ۳,۴۵۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN ۳,۵۰۰,۰۰۰
گل Ecsta LE Sport KU39 ۳,۷۰۰,۰۰۰
گل ECSTA PS91 ۴,۱۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰

هانکوک

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
Optimo K715 ۱,۶۰۰,۰۰۰
Solus HS11 ۱,۱۵۰,۰۰۰
گل Smart Plus H429 ۱,۰۰۰,۰۰۰
گل OPTIMO ME02 K424 ۱,۶۰۰,۰۰۰
گل Kinergy Eco 2 ۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
Optimo K415 ۲,۰۰۰,۰۰۰
Optimo K415 ۲,۱۰۰,۰۰۰
گل Kinergy ۲,۱۵۰,۰۰۰
... ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
گل Ventus ME01 K114 ۲,۵۰۰,۰۰۰
گل OPTIMO ME02 K424 ۲,۷۵۰,۰۰۰
گل OPTIMO K415 ۲,۲۵۰,۰۰۰
گل Ventus ۲,۴۵۰,۰۰۰
گل Ventus ۲,۵۵۰,۰۰۰
گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۲۰۰,۰۰۰
گل Dynapro HP2 RA33 ۲,۸۰۰,۰۰۰
گل Ventus ۳,۰۰۰,۰۰۰
گل Ventus Prime2 K115 ۳,۰۰۰,۰۰۰
گل OPTIMO K415 ۲,۶۵۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰
گل Ventus ME01 K114 ۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۴۵۰,۰۰۰
گل OPTIMO K415 ۲,۸۰۰,۰۰۰
گل Ventus ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
گل OPTIMO H426 ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
گل OPTIMO K415 ۲,۹۰۰,۰۰۰
گل Ventus V12 evo K110 ۲,۷۵۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
گل Ventus ۳,۷۵۰,۰۰۰
گل OPTIMO H426 ۳,۹۵۰,۰۰۰
گل Dynapro HP2 RA33 ۳,۶۵۰,۰۰۰
گل Dynapro HP RA23 ۴,۰۰۰,۰۰۰
گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۵۰۰,۰۰۰
گل Ventus Prime2 K115 ۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰
گل Ventus Prime2 K115 ۴,۱۰۰,۰۰۰
گل Ventus Prime2 K115 ۳,۵۵۰,۰۰۰
گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۷۰۰,۰۰۰
گل Ventus V12 evo2 K120 ۳,۶۰۰,۰۰۰

میشلن

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل Energy ۲,۶۰۰,۰۰۰
--- ۲,۵۰۰,۰۰۰
Energy Saver Plus ۱,۷۵۰,۰۰۰
--- ۲,۶۵۰,۰۰۰
--- ۲,۶۵۰,۰۰۰
--- ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
--- ۲,۶۰۰,۰۰۰
--- ۳,۶۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰
Primacy 3 ۲,۹۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰
--- ۲,۴۰۰,۰۰۰
گل Primacy 3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
گل PRIMACY HP ۳,۹۵۰,۰۰۰
گل Primacy ۳,۵۵۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰
گل Primacy 3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۵۰,۰۰۰
گل Pilot ۴,۳۰۰,۰۰۰
گل Primacy ۲,۲۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
گل Primacy ۵,۶۰۰,۰۰۰
۴,۸۵۰,۰۰۰
گل Primacy 3 ۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گل LATITUDE SPORT 3 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۰۰,۰۰۰

مارشال

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۸۵۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۲۵۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۷۰۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۳۰۰,۰۰۰
گل Matrac ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
گل Matrac ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۹۵۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۸۵۰,۰۰۰
گل MH12 ۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN KL21 ۱,۹۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
گل Matrac STX KL12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
گل Matrac MU12 ۲,۶۰۰,۰۰۰
گل CRUGEN KL21 ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰

یوکوهاما

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۱,۷۵۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
گل DB E70B ۲,۴۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰
گل GEOLANDAR H/T G039 ۳,۰۰۰,۰۰۰
گل DB E70B ۲,۶۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
گل G94B ۳,۳۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰

سومیتومو

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
گل HTR A/S P01 ۹۵۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۱,۵۵۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۱,۵۰۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۱,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
گل HTR 200 ۱,۸۵۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۱,۶۰۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۱,۶۰۰,۰۰۰
گل HTR 200 ۱,۶۰۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۲,۰۰۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۲,۰۵۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۱,۶۵۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۲,۲۵۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
گل HTR A/S P01 ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۲,۶۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۳,۱۰۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۲,۳۰۰,۰۰۰
گل HTR 900 ۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۲,۷۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۳,۴۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۳,۸۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۲,۸۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۵,۰۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۴,۴۰۰,۰۰۰
گل HTR Z III ۳,۳۵۰,۰۰۰
گل HTR Z ۳,۳۵۰,۰۰۰

دانلوپ

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
... ۱,۱۰۰,۰۰۰
... ۱,۰۵۰,۰۰۰
--- ۱,۵۰۰,۰۰۰
... ۱,۲۵۰,۰۰۰
... ۱,۹۰۰,۰۰۰
--- ۲,۳۰۰,۰۰۰
... ۱,۶۰۰,۰۰۰
... ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
--- ۱,۸۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
... ۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
... ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
--- ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
... ۱,۸۵۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
--- ۲,۷۰۰,۰۰۰
... ۲,۵۵۰,۰۰۰
... ۲,۳۰۰,۰۰۰
... ۳,۲۰۰,۰۰۰
... ۳,۱۰۰,۰۰۰
... ۲,۲۵۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
... ۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰
... ۳,۰۰۰,۰۰۰
... ۴,۷۰۰,۰۰۰
--- ۴,۸۰۰,۰۰۰
... ۴,۵۰۰,۰۰۰
--- ۴,۰۰۰,۰۰۰
... ۴,۴۵۰,۰۰۰
--- ۳,۲۵۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
... ۴,۳۰۰,۰۰۰
... ۴,۰۵۰,۰۰۰
... ۳,۶۵۰,۰۰۰
--- ۴,۲۰۰,۰۰۰
... ۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
... ۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
... ۴,۶۵۰,۰۰۰
۵,۴۵۰,۰۰۰
... ۵,۶۰۰,۰۰۰
... ۴,۸۰۰,۰۰۰
... ۴,۹۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
... ۴,۶۵۰,۰۰۰
... ۴,۸۰۰,۰۰۰
... ۵,۴۵۰,۰۰۰
... ۵,۰۰۰,۰۰۰
... ۵,۵۰۰,۰۰۰
۶,۲۵۰,۰۰۰
... ۳,۲۵۰,۰۰۰
... ۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۸۵۰,۰۰۰
... ۵,۲۰۰,۰۰۰
... ۵,۸۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
... ۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۶۵۰,۰۰۰
... ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶,۶۵۰,۰۰۰

برجیستون

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۳,۵۵۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
۴,۶۵۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۴,۴۵۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
۴,۴۵۰,۰۰۰
۵,۶۴۰,۰۰۰
۴,۸۵۰,۰۰۰
۵,۴۵۰,۰۰۰
۶,۸۵۰,۰۰۰

تراینگل

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
--- ۷۰۰,۰۰۰
--- ۹۰۰,۰۰۰
--- ۹۰۰,۰۰۰
--- ۱,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱,۳۰۰,۰۰۰
--- ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱,۰۰۰,۰۰۰
TR257 ۱,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱,۲۵۰,۰۰۰
TR928 ۱,۰۰۰,۰۰۰
... ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
--- ۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
... ۲,۰۰۰,۰۰۰
TR257 ۱,۶۵۰,۰۰۰
TR257 ۱,۴۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
--- ۱,۴۵۰,۰۰۰
TR928 ۱,۴۵۰,۰۰۰
... ۱,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
TR257 ۱,۴۰۰,۰۰۰
... ۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
... ۲,۲۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
Sportex TH201 ۱,۷۰۰,۰۰۰
... ۱,۷۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰
Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
Sportex TH201 ۱,۵۰۰,۰۰۰
TR257 ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
... ۱,۸۰۰,۰۰۰
... ۱,۹۰۰,۰۰۰
... ۱,۵۰۰,۰۰۰
... ۲,۲۵۰,۰۰۰
TR257 ۱,۹۵۰,۰۰۰
... ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
TR257 ۱,۶۰۰,۰۰۰
... ۲,۱۰۰,۰۰۰
۵,۳۵۰,۰۰۰
... ۲,۳۵۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰
۴,۷۵۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
۸,۲۵۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
۷,۷۵۰,۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰

پیرلی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۱,۹۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
... ۲,۷۰۰,۰۰۰
CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
CINTURATO P7 ۲,۷۵۰,۰۰۰
P ZERO Nero GT ۳,۳۰۰,۰۰۰
--- ۴,۰۵۰,۰۰۰
۷,۸۵۰,۰۰۰
CINTURATO P7 MO ۴,۰۰۰,۰۰۰
CINTURATO P7 ۲,۴۵۰,۰۰۰
--- ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۰,۰۰۰
CINTURATO P7 ۴,۶۰۰,۰۰۰
۸,۹۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰
Scorpion Verde ۴,۲۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
--- ۴,۴۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۶,۹۵۰,۰۰۰
P ZERO MO ۶,۱۵۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
--- ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
P ZERO (MOE) R-F ۹,۴۰۰,۰۰۰
۹,۱۰۰,۰۰۰
P ZERO MO ۷,۰۰۰,۰۰۰
۷,۹۵۰,۰۰۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۸,۱۰۰,۰۰۰
۴,۵۵۰,۰۰۰
--- ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
P ZERO PZ4 * R-F ۹,۵۰۰,۰۰۰
۷,۹۵۰,۰۰۰
--- ۸,۷۰۰,۰۰۰
۸,۴۵۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰
--- ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۵۰,۰۰۰
--- ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۵۰,۰۰۰
--- ۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
P ZERO NO ۱۰,۴۰۰,۰۰۰

جی تی

سایز لاستیک جزئیات قیمت ( تومان )
۷۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
۹,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
...
...
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۰,۰۰۰

 

+ 15
I_DONT_LIKE_IT - 9

 

بازدید: 2746

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید