امروز: سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - 25 February 2020

آخرین اخبار

اخبار برگزیده

ذلیل

آمریکا ذلیل ترین دوران خود در منطقه را سپری می کند

... کنیم به پیروزی‌ها و موفقیت‌های بزرگی خواهیم رسید. آمریکا منطقه ذلیل‌ترین دوران خود را سپری می‌کند قالیباف با اشاره به اینکه امروزه آمریکا منطقه ذلیل‌ترین دوران خود را سپری می‌کند، بیان کرد: اندیشه ...

اگر ملتی ? - روتمند و پرجمعیت اما در برابر یک ابرقدرت ذلیل باشیم به جایی نخواهیم رسید

... اگر ملتی ثروتمند و پرجمعیت داشته باشیم، اما در برابر یک ابرقدرت، ذلیل باشیم، به جایی نخواهیم رسید. رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا مردم عربستان را گاو شیرده می‌نامد و با وقاحت ...

نباید گذاشت کشور را بیش از این ذلیل کنند

ذوب شدن در برجام بزرگترین مشکل ماست. نه فقط به خاطر اینکه آقای روحانی و ظریف در آن ذوب شده‌اند بلکه بخاطر اینکه برجام یک تله است که در این تله ایران را گیر انداخته‌اند و از این تله نمی‌تواند بیرون بیا