امروز: دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - 19 March 2018

آخرین اخبار

کد خبر: 2864
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۲۲
دسته: صفحات
پرینت
ایمیل

آخرین اطلاعات زمین لرزه ایران

* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد.
زمان وقوع به
وقت محلي
بزرگي عرض جغرافيايي
(درجه - شمالی)
طول جغرافيايي
(درجه - شرقی)
عمق
(کیلومتر)
منطقه
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۰:۵۱:۵۱.۹ ۲.۸ ۲۸.۴۹۷ ۵۶.۳۶۸ ۹  ارزوئيه، کرمان
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۰۳:۳۲:۰۴.۳ ۲.۵ ۳۲.۲۶۸ ۴۸.۳۳۰ ۱۰  ميانرود، خوزستان
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۰۲:۰۹:۱۵.۷ ۲.۷ ۳۰.۷۹۸ ۵۷.۳۵۳ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۰۲:۰۳:۲۵.۲ ۳.۷ ۳۲.۴۰۸ ۵۷.۴۱۴ ۸  نايبند، خراسان جنوبي
۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۰۱:۱۰:۴۹.۲ ۲.۸ ۳۵.۱۱۳ ۵۲.۱۰۹ ۸  گرمسار، سمنان
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۲۲:۱۴:۱۳.۸ ۲.۷ ۳۴.۶۰۰ ۴۶.۰۳۷ ۱۰  تازه آباد، كرمانشاه
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۲۱:۵۱:۵۷.۱ ۳.۲ ۲۷.۵۷۱ ۵۶.۷۴۵ ۲۸  تخت، هرمزگان
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۵:۲۹.۷ ۲.۵ ۳۳.۷۲۲ ۴۵.۷۳۹ ۸  سومار، كرمانشاه
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۰۴:۴۹:۲۸.۲ ۲.۷ ۳۹.۳۹۷ ۴۴.۸۶۹ ۱۶  پلدشت، آذربايجان غربي
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۰۲:۰۳:۵۲.۹ ۲.۷ ۳۹.۲۵۹ ۴۴.۱۵۶ ۱۰  آواجيق، آذربايجان غربي
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۲۱:۳۷:۰۷.۰ ۲.۵ ۲۹.۴۳۶ ۵۲.۲۱۹ ۶  خانه زنيان، فارس
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۲۰:۰۷:۲۴.۵ ۳.۲ ۲۸.۲۱۴ ۵۷.۴۸۶ ۲۴  فارياب، کرمان
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۹:۴۰:۵۷.۹ ۳.۵ ۳۰.۷۹۲ ۵۷.۲۵۷ ۱۰  هجدک، کرمان
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۶:۴۰:۰۲.۸ ۳.۴ ۳۹.۰۷۶ ۴۸.۷۶۵ ۲۸  Masalli، آذربایجان
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۴:۰۱.۶ ۴.۲ ۲۷.۹۰۵ ۵۵.۰۰۸ ۲۰  مزايجان، فارس *

 

+ 8
I_DONT_LIKE_IT - 1

بازدید: 2376